با توجه به شروع فعالیت صنوف،اگر مردم رعایت نکنند در هفته های آینده شاهد پیک این بیماری خواهیم بود / تا پایان،اقدامات پیشگیرانه ادامه دارد اما اکنون نوبت مردم عزیز شهرستان است

  • دکتر پاکدل با بیان اینکه هنوز بحث بیماری کرونا تمام نشده است،گفت:اقدامات کنترلی بیماری کرونا در شهرستان مسجدسلیمان از ابتدا در حال انجام بوده و تا پایان هم استمرار خواهد داشت اما این نیازمند همکاری مردم است.
    وی ادامه داد:با توجه به شروع فعالیت های صنوف مختلف اگر مردم همچنان اقدامات پیشگیرانه و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکنند در هفته های آینده شاهد پیک این بیماری خواهیم بود.
    فرماندار مسجدسلیمان اضافه کرد:شرایط فعلی عادی نیست و ضمن اینکه تا پایان در میدان مبارزه با بیماری کرونا هستیم اما نباید مردم تصور کنند همه چیز تمام شده است،اکنون نوبت مردم عزیز است زیرا اگر اقدامات پیشگیرانه را انجام ندهند بی شک روند کنترل این بیماری سخت تر خواهد شد.

رئیس شورای تامین شهرستان مسجدسلیمان افزود:کنترل مبادی ورودی شهرستان در محور هفتگل به مسجدسلیمان در حال انجام است و با توجه افزایش مبتلایان به کرونا در شهرهای همجوار،ضروری است تا همچنان اقدامات پیشگیرانه تداوم داشته باشد و بدون شک شورای تامین شهرستان تا ریشه کن شدن این بیماری در کنار مردم شریف مسجدسلیمان خواهد ماند.