بازدید فرماندار مسجدسلیمان از پروژه احداث جاده جدید منطقه کوی نفتخیز-پشت برج توسط شهرداری شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مسجدسلیمان صبح امروز(چهارشنبه)فرماندار به همراه شهردارمسجدسلیمان از پروژه احداث جاده جدید کوی نفت خیز-پشت برج بازدید کردند.
این پروژه که در چند روز گذشته توسط شهرداری شهرستان کلید خورده است نقش مهمی را کاهش حجم ترافیک در مرکز شهر ایفا خواهد کرد.