پس از ورود فرماندار مسجدسلیمان و جلوگیری از انتقال به شوشتر

پیگیری های فرماندار مسجدسلیمان همچنان برای انتقال مکان شعبه اسلحه و مهمات ارتش در شهرستان ادامه دارد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مسجدسلیمان در چند روز گذشته پس از تصمیم انتقال شعبه اسلحه و مهمات ارتش در شهرستان به شوشتر،با ورود فرماندار مسجدسلیمان از این موضوع جلوگیری شد‌.

حال پیگیری ها برای نقل مکان این اداره توسط فرماندار مسجدسلیمان ادامه دارد و علاوه بر جلسه دیروز در خصوص بررسی مکان های پیشنهادی، امروز(یکشنبه)هم از این اداره بازدید گردید.

فرماندارمسجدسلیمان با اشاره اهمیت این شعبه برای ایجاد درآمد و اشتغال،در این بازدید بر تداوم فعالیت این اداره در شهرستان تاکید کرد.