اعلام نتایج آراءششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مسجدسلیمان پس از بررسی و تجمیع آراء مأخوذه انتخابات ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، اعضاء منتخب مشخص شدند.
جزئیات به ترتیب آراء بشرح ذیل است:

اعضاء اصلی:

محمود جعفری ۵۷۵‪۴
علی زمانپور ۵۰۱‪۲
محسن پیرعباسی۴۶۶۹
شهباز حیدری ۴۵۰‪۹
عزیزقلی زمانپور۴۴۶۰
غضبان حکمت نژاد۴۴۳۳
مهرداد حاجتی۴۲۴۹

اعضاء علی البدل:

ابراهیم سرخمرد۳۹۳۳

خلیل خسروی۳۹۰۸

علی قنبری۳۷۹۸

 

لازم بذکر است داوطلبین محترم ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان که نسبت به نتایج آراء اعلام شده اعتراض دارند می توانند تا فردا دوشنبه ۳۱ خرداد اعتراض خود را به همراه مستندات به هیات اجرایی ستاد انتخابات شهرستان مسجدسلیمان بصورت کتبی اعلام نمایند.