اطلاعیه روابط عمومی فرمانداری مسجدسلیمان در خصوص آخرین نتیجه رسیدگی به اعتراضات داوطلبین ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، گلگیر و عنبر

اطلاعیه
بدینوسیله به اطلاع عموم شهروندان گرامی می رسانیم پس ازپایان مهلت قانونی رسیدگی به اعتراضات کاندیداهای محترم شورای اسلامی شهرهای مسجدسلیمان، گل گیروعنبر باحضور هیات های اجرایی ونظارت برانتخابات درفرمانداری شهرستان پس ازبررسی های لازم ،نتیجه انتخابات شورای اسلامی شهرهای فوق به شرح ذیل اعلام می گردد.

شهر مسجدسلیمان
عضواصلی
۱- آقای محمودجعفری شهنی نام پدرعلی مراد ۵۶۶۸ رای

۲- آقای علی زمان پورنام پدر بازعلی دارای ۵۰۱۲ رای

۳- آقای محسن پیرعباسی نام پدریوسف دارای ۴۶۶۹ رای

۴- آقای شهبازحیدری نام پدرمحمدنصیر دارای ۴۵۰۵ رای

۵- آقای غضبان حکمت نژاد نام پدر مراد دارای۴۴۴۷ رای

۶- آقای عزیزقلی زمان پورشاه منصوری نام پدر امیردارای۴۴۳۰ رای

۷- آقای مهرداد حاجتی بیرگانی نام پدرسلطانمحمد دارای۴۲۹۲ رای

عضو علی البدل
۱- آقای خلیل خسروی نام پدرخدادوست دارای۳۹۱۱ رای

۲- آقای ابراهیم سرخ مردنام پدرمانده علی دارای۳۸۷۶رای

۳- آقای علی قنبری نام پدرولی دارای۳۸۷۳ رای

۴- آقای اسفندیارباقری نام پدرشنبه دارای۳۷۱۴ رای

۵- آقای فرشید داودی نام پدر شیرعلی دارای۳۵۳۹رای

شهرگل گیر
عضواصلی
۱- آقای مهدی منصوری بیدگانی نام پدررحم خدادارای۳۷۷رای

۲- آقای سیناخلفیان نام پدرحیدرقلی دارای۳۴۸رای

۳- آقای ایمان رحیمی پور نام پدربازعلی دارای۳۲۷رای

۴- آقای میثم اقابیگی الوقره نام پدرسلطانمحمددارای۲۹۶رای

۵- آقای عباس شاه منصوری نام پدرستاراقادارای۲۲۶رای

عضوعلی البدل
۱- اقای کاظم اسکندری الوقره نام پدرعلم دار دارای۲۲۱رای

۲- آقای موسی نوروزی نام پدرحسن دارای۲۲۰رای

۳- اقای علیرضاجعفری فام نام پدرمیرزااقا دارای۲۰۵رای

شهرعنبر
عضواصلی
۱- آقای جهانگیرعسکری نام پدرهیبت الله دارای۳۷۹رای

۲- آقای غلامرضا نعمت زاده نام پدرجواد دارای۳۴۶رای

۳- آقای حسین عسکری نام پدرهیبت الله دارای۳۲۸رای

۴- آقای رضا عسکری نام پدر هیبت الله دارای ۳۲۲رای

۵- آقای سجادبوستانی نام پدرغلامحسین دارای۳۲۱رای

عضو علی البدل
۱- آقای مرتضی بوستانی نام پدرعلی رضا دارای۲۹۹رای

۲- آقای حجت میرجانی نام پدرسیفوردارای ۲۳۴رای

۳- آقای علیرضاعسکری نام پدرسهراب دارای۲۲۶رای

کمیته اطلاع رسانی ستادانتخابات فرمانداری شهرستان مسجدسلیمان