بازدید شبانه فرماندار و سرپرست شهرداری مسجدسلیمان از بلوار دوم شهری در این شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مسجدسلیمان، شب یکشنبه فرماندار مسجدسلیمان از بلوار دوم شهری و روند ساخت پل مالکریم به شیخ مندنی بازدید کردند.

فرماندار مسجدسلیمان در این بازدید، تکمیل و احداث این پل را یک فرصت برای کاهش حجم ترافیک در شهرستان قلمداد کرد.