تودیع و معارفه مدیران قدیم و جدید توزیع برق شهرستان مسجدسلیمان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مسجدسلیمان با حضور مهندس قربانی زاده قائم مقام شرکت توزیع برق استان خوزستان و مهندس مرادی زاده معاونت برنامه ریزی آن شرکت در دفتر فرماندار ، مهندس منصوری تودیع و مهندس مصطفی احمدی بعنوان مدیر جدید توزیع برق شهرستان معارفه گردید. دراین برنامه رضا رضایی فاضل سرپرست فرمانداری ضمن تشکر از زحمات مهندس منصوری و تبریک مدیریت جدید اظهارداشت:ما معتقدیم توسعه نامتوازن در استان دیده می شود که مسجدسلیمان از آن مستثنی نیست و مدیران توانمند میتوانند این مشکل را در مناطق کم برخوردار برطرف کنند و ما از مدیرانمان تا وجود رضایتمندی مردم حمایت می‌کنیم و امیدوارم در کنار هم بتوانیم مشکلات را به حداقل برسانیم.