جلسه تودیع و معارفه بخشدار مرکزی شهرستان مسجد سلیمان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مسجد سلیمان، جلسه تودیع و معارفه بخشدار مرکزی شهرستان مسجد سلیمان با حضور رضا رضایی فاضل سرپرست فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه از زحمات نواب خراسانی بخشدار مرکزی شهرستان تقدیر و سجاد سلطانی بعنوان بخشدار جدید مرکزی شهرستان مسجد سلیمان منصوب شد.

گفتنی است کارشناس بخشداری مرکزی اندیکا

مسئول امور اجرایی آردونان اندیکا سالهای ۹۷و ۹۸

سرپرست معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امورعمرانی فرمانداری مسجدسلیمان

از سوابق سلطانی بخشدار جدید مرکزی مسجد سلیمان است.