بازدید سرپرست فرمانداری از تپه رانشی ریل وی در مسجد سلیمان + تصاویر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مسجد سلیمان، رضا رضایی فاضل سرپرست فرمانداری بهمراه مسئولین شهرستان از تپه رانشی ریل وی بازدید کردند.

رضایی فاضل در نشست بررسی تپه رانشی به دستگاه های مسئول و متولی تذکر داده بودند که در اسرع وقت نسبت به سازوکاری جهت جا به جایی ساکنین این مناطق اقدام کنند.

همچنین مقرر شد کارگروهی تخصصی متشکل از فرمانداری، شهرداری، اداره راه و شهرسازی، نظام مهندسی و اداره صمت تشکیل شود و هرچه زودتر کارشناسان نظرات خود را در خصوص راهکاری علمی برای تپه رانشی ریل وی ارائه دهند.